Rekordår för Värmdö i Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Idag släppte Svenskt Näringsliv resultatet av 2024 års enkätundersökning av det lokala företagsklimatet bland Sveriges kommuner. Värmdö hamnar på historiskt höga nivåer för det sammanfattande omdömet med ett betyg på 3,3. Det är rekord sedan mätningen startade.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Enkätsvaren för Värmdö, som i år hade en av Stockholmsregionens högsta svarsfrekvens, ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

Årets raket för Värmdö är tjänstemännens attityder till företagande som ökar från 2,7 till 3,3. Företagen ger kommunen högre betyg i nästan samtliga frågor. Värmdö ökar i områden såsom politikers attityder till företagande, skolans kontakt med det lokala näringslivet och tillgång till relevant kompetens. Den mest prioriterade frågan som företagen lyfter är att förbättra det lokala vägnätet. De områden som får något lägre betyg än föregående år är påverkan av brottslighet/otrygghet samt konkurrens från kommunens verksamheter.

- Härligt med ett kliv uppåt för det sammanfattande omdömet som historiskt aldrig har legat på så höga nivåer för Värmdö. Det är ett kvitto på att företagsklimatet rör sig i rätt riktning. Med Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram i ryggen och med Värmdö kommuns nya näringslivsstrategi som verktyg ser jag fram emot att tillsammans med näringslivet utveckla det lokala företagsklimatet än mer, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan förra årets mätning har Värmdö kommun deltagit i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram som består av olika tematräffar och mentorskap. Kommunen har tillsammans med Svenskt Näringsliv även genomfört en workshop med temat ”Vässa servicen till Värmdös företagare”.

- Jag vill rikta ett stort tack till de 175 Värmdöföretag som svarat på enkäten. Resultatet är ett värdefullt verktyg i vår behovsstyrda utveckling. Även tack till Svenskt Näringsliv för ett gott samarbete under året. Nu fortsätter vi resan och håller kursen framåt tillsammans med näringslivet, säger Ulla Rådling näringslivschef.

Resultatet från undersökningen, i kombination med andra undersökningar, utgör underlag för förbättringsarbeten och används för att identifiera styrkor och utvecklingsområden. Som en del i arbetet för ett stärkt lokalt företagsklimat har kommunen arrangerat Framtidsmässan där elever i årskurs 8 fick träffa företag från olika branscher och prova på olika yrken inför deras gymnasieval. Även tjänsten ”Mina sidor” har lanserats där företagare kan logga in med sin e-legitimation och följa sina ärenden och tjänster, hantera sina ombud samt se sina beslut, lov och tillstånd.

Vill du vara med?
Kommunen fortsätter förbättringsarbetet med betoning på behovsstyrd utveckling. Genom dialog i form av företagsbesök, workshops och andra typer av mötesplatser vill kommunen stärka det lokala företagsklimatet. Under 2024 arbetar Värmdö kommun tillsammans med näringslivet fram en ny näringslivsstrategi. Är du intresserad att höra mer, hör av dig till foretag@varmdo.se

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 21 maj. I september presenterar Svenskt Näringsliv rankingen som baseras på ett antal av frågorna i enkätundersökningen och statistiska faktorer. Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.