Replik på artikel i NVP angående JO-anmälan

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I NVP kunde det idag 1/12 läsas att delar av utbildningskontorets ledningsgrupp JO-anmälts. Här svarar Värmdö kommun på anklagelserna.

I Nacka Värmdö postens tidning (tryckexemplaret) kan man idag den 1/12 läsa om att skolcheferna Ingmarie Lagne samt Mats Lundström och utbildningschef Peter Bergström JO-anmälts efter att ha påståtts förhindrat informationsspridning. Anmälaren menar på att utbildningskontorets ledning brutit mot skollagen och tryckfrihetsförordningen genom att kontakta olika skolors rektorer för att förhindra att information spridits kring ett ärende gällande förskola/skola.

Det är rektor som avgör om information ska tillåta spridas eller anslås i verksamheten och så har skett även i detta fall, säger Peter Bergström, chef för utbildningskontoret i Värmdö kommun.

Värmdö kommun dementerar att något form av lagbrott har sett i samband med den aktuella händelsen. Om Värmdö kommun kontaktas av JO i ärendet kommer händelsen utredas ytterligare.