Så här blir skolstarten för gymnasieskolorna

Publicerad

En elev sitter vid sin dator i ett skolrum och formar ett V med fingrarna.

Under våren arbetade våra gymnasieskolor med distansundervisning. När ordinarie undervisning nu ska upptas så har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder.

Värmdös två kommunala gymnasieskolor har vidtagit flera åtgärder för att följa myndighetsrekommendationer, öka tryggheten i lokalerna, minska trängsel och risk för smittspridning.

  • differentierade starttider för eleverna
  • plexiglasskivorna sätts upp vid reception/mottagningsdiskar
  • automatiska handspritdispensrar sätts ut på strategiska platser som matsal och entré
  • klisterdekaler sätts på golvet med påminnelser om att hålla avstånd
  • fast placering i klassrummen (ingen fri sittning)
  • glesare möblering i lokalerna
  • enbart porträttfotografering, ej klass/gruppbilder

Vi fortsätter också att följa rekommendationerna om att stanna hemma vid symtom som halsont, feber, snuva och luftrörsproblem. Det kan innebära att vi använder möjligheten att lärare vid milda symptom genomför lektioner digitalt.

För våra grundskolor gäller samma principer som under våren och den extra städning som gjorts i alla våra skollokaler under våren kommer att fortsätta.