Samråd och öppet hus - förslag till detaljplan för Östra Charlottendal

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Tyck till! Den 22 november påbörjar vi samråd om förslaget till detaljplan för Östra Charlottendal. Vi håller även öppet hus på Kvarnbergsskolan den 23 november.

Samråd – lämna dina synpunkter

Under samrådet, som startar onsdagen den 22 november, har du möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Här har vi samlat tre viktiga punkter kring den föreslagna detaljplanen:

  • Syftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med småhus och flerbostadshus i de sydvästra delarna av Gustavsberg.
  • Inom planområdet föreslås också vårdboende, förskola, två idrottshallar, ett parkeringshus och ett friluftsområde med föreningslokaler.
  • Planområdet är beläget norr om väg 222, öster om Värmdö marknad och Gustavsbergsvägen samt söder om Kvarnsjön.

Mer information om detaljplanen samt planhandlingar kommer att presenteras på projektsidan den 22 november.

Östra Charlottendal - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Öppet hus

Torsdagen den 23 november är du välkommen till öppet hus. Där träffar du våra representanter som är på plats och besvarar eventuella frågor.

Tid: kl. 17:30–19:00

Plats: Kvarnbergsskolans matsal på Bergsgatan 29 i Gustavsberg