Samtliga äldreboenden i Värmdö Silviahemscertifierade

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu är samtliga äldreboenden i Värmdö kommun demenscertifierade. Det innebär att all personal utbildats inom demensvård för att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Den 5 september samlades vårdpersonal, utbildare från Silviahemmet, representanter för Vård- och omsorgsnämnden samt kommunens förvaltningsledning för att fira in Silviahemscertifieringen av äldreboendena Gustavsgården, Djuröhemmet, Ljung och Slottsovalen.

Certifieringen innebär att all personal på respektive äldreboende har blivit utbildade i demensvård. Med syftet att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga. Certifieringen skapar också tydlighet och trygghet för de anställda, berättar Mahria Lövkvist, kontorschef på Vård- och omsorgskontoret.

Silviahemmets vårdfilosofi bygger på fyra hörnstenar; symtomkontroll/personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd och kommunikation/relation.

Det betyder till exempel att effektivt teamarbete behövs för att säkerställa bästa möjliga vård och omsorg för de demenssjuka och deras anhöriga. Vi behöver ta tillvara allas kompetens och stötta och lyfta varandra, förklarar Quassay Amora, undersköterska på Djuröhemmet.

Med anhörigstöd menar vi att den hjälp vi ger måste anpassas efter behov. Tillsammans med de anhöriga kommer vi gemensamt fram till vad som passar bäst för respektive person med demenssjukdom”, fortsätter Quassay Amora.

Samtliga äldreboenden med demenssjukvård i Värmdö kommun arbetar nu enligt Silviahemmets vårdfilosofi. Uppföljning sker en gång per år och certifikatets giltighetstid är tre år. Därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildningar av personalen.

Målet med certifieringen är att införliva ett helhetsperspektiv i vård och omsorg av de personer som drabbas av demenssjukdom samt en mer individualiserad och personcentrerad vård. När hela enheter nu har utbildats blir det en gemensam kunskap och ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör, säger Anna Klingmyr, utbildningssamordnare, Bistånd- och kvalitetsavdelningen, Vård- och omsorgskontoret.

Silviahemscertifieringen förbättrar också arbetssituationen för de anställda, bland annat genom reflektionsledare som har till uppgift att leda arbetslagen i arbetet med den personcentrerade vården.

Ett gemensamt, tydligt uppdrag som man själv varit med och diskuterat kring skapar trygghet för de anställda”, avslutar Anna Klingmyr.

Här kan du läsa mer om Stiftelsen Silviahemmet Länk till annan webbplats..