Samverkansavtal mellan Värmdö och Nacka för bättre medborgarservice

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö och Nacka kommuner tecknar ett samverkansavtal gällande mät- och kartverksamheter. Målet är en förbättrad medborgarservice genom att leveranstider och handläggningstider minskar när kommunerna samordnar sina resurser.

Genom samverkansavtalet kan exempelvis leveranstider för kartmaterial hållas nere genom resursfördelning mellan kommunerna. På så sätt blir handläggningstiderna gentemot medborgarna i respektive kommun kortare.

Genom avtalet kan vi ge en bättre service till våra medborgare och utnyttjar våra gemensamma resurser effektivare. Den här sortens samarbete, där fokuset är på vårt uppdrag till medborgaren, hoppas jag vi kommer se mer av framöver, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

Det här samarbetet ger oss möjlighet att få en än mer effektiv och serviceinriktad myndighetsutövning. Att vi dessutom kan inspireras och dra lärdom av varandras arbete bådar gott inför framtiden. Jag ser gärna att vi fortsätter utveckla samarbeten av det här slaget, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.

Kostnadseffektivt och högre leveranssäkerhet

Samverkansavtalet gäller kommunernas mät- och kartverksamheter och omfattar uppdrag inom de båda verksamheternas myndighetsutövning, exempelvis upprättande av nybyggnadskartor. Syftet med samarbetet är att kommunerna ska kunna bistå varandra vid över- respektive underkapacitet.

Genom det här samarbetet så får vi möjlighet till ett effektivare resursutnyttjande och en möjlighet att lära av varandra. På så sätt kan vi hitta förbättringar och effektiviseringar i processen. Antal ärenden skiljer sig mellan oss och Nacka, och genom att samverka och dela resurser så minskas sårbarheten - både utifrån bemanning och ett ekonomiskt perspektiv, berättar Malin Sträng, Kart- och GIS-chef i Värmdö.

Om samverkansavtalet

Avtalet kommer enbart att nyttjas när respektive kommun har fler beställningar än vad verksamheten kan klara med egna resurser. Den ena kommunen är inte skyldig att utföra tjänster åt den andra kommunen om det finns hinder på grund av tids- eller personalbrist eller liknande. Avtalet gäller från och med 2021-01-01 och tillsvidare.