Satsning på digital samordning för att underlätta skärgårdsresor

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Stockholm Archipelago ska med hjälp av Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag utveckla en app för att underlätta resor i skärgården. Lagom till midsommar kommer appen att erbjuda ett tiotal fasta rutter till populära besöksmål.

Den nya skärgårdsappen ska göra det enklare och säkrare att ta sig ut till och hem från skärgården i sommar. Projektet handlar om att kommersiella båttransporter i skärgården, som mindre båtföretag och taxibåtar, ska kunna samlas i ett digitalt verktyg som kan användas av både besökare och företag.

Jag ser detta som ett strategiskt komplement till nuvarande båttrafik. Det gör det lättare att hitta alternativa vägar ut i skärgården när man ska åka hem, besöka sitt sommarboende eller koppla av på ett trevligt skärgårdshotell i några dagar. Samtidigt hjälper det till att främja det lokala näringslivet och skapa arbetstillfällen,

Säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd.

Vårens helger och högtider har medfört stor belastning på skärgårdstrafiken och resulterat i överfulla kajer och resenärer och bofasta som inte kunnat åka med båtar hem eller tillbaka in från skärgården. Med fler alternativ ökar sannolikheten för ett tryggt resande för både bofasta och besökare.

Vi välkomnar den här lösningen. Det är en svår balansgång som råder – vi ska minska smittspridningen samtidigt som vi ska semestra på hemmaplan och rädda vårt lokala näringsliv. Med den här appen ökar möjligheterna till ett ansvarsfullt och tryggt resande.

Det säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Lösningen hoppas bidra till att sprida ut besökare till fler öar och inte enbart koncentrera flödena till de bryggor/öar som Vaxholmsbolagets båtar går till.

Om projektet

Projektet är en pilot för att utveckla och sjösätta en digital lösning samt undersöka hur drift och ägande av den digitala lösningen ska se ut efter projekttiden. Projektets totala kostnad uppgår till 350 000 kronor.

Stockholm Archipelago är ett samarbetsprojekt mellan länets skärgårdskommuner, Visit Stockholm, och ett antal andra aktörer. Stockholms Archipelago medfinansierar projektet med 100 000 kronor, Skärgårdsstiftelsen med 40 000 kronor och kommunerna Österåker, Vaxholm, Norrtälje, Haninge, Nynäshamn och Värmdö med vardera 10 000 kronor.