Så tycker värmdöborna om kommunen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Varje år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökningar i Sveriges kommuner. Nu är årets resultat sammanställt.

Undersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter. Av de 1 200 slumpmässigt utvalda personer i Värmdö kommun som tillfrågats i 2022 års undersökning har totalt 433 (36%) personer svarat på enkäten.

En plats att rekommendera

66 procent av medborgarna i Värmdö kommun kan rekommendera andra att flytta till kommunen. 96,6 procent av medborgarna tycker också att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

Större möjligheter till insyn och inflytande

SCB mäter hur medborgarna ser på kommunens bemötande, information samt sina möjligheter till inflytande. Medborgarna tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt (73,6 procent). Däremot upplever medborgarna enligt undersökningen att de inte har så stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunensbeslut.

Ta del av resultatet och jämför med andra kommuner här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Släng eller behåll tvåspaltaren.

Släng eller behåll tvåspaltaren.