Seastop – för en levande skärgård

Publicerad

Mall för nyhetsbild

2016 beslutade Värmdö kommun att delta som Lead partner i projektet Seastop. Syftet var att lyfta servicenivån och stödja turismen för att möjliggöra en levande skärgård. Satsningen går i linje med Värmdö kommuns vision och övergripande mål. Totalt har 18 hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar ingått i projektet.

Från lokal utveckling till EU-program

Upprinnelsen till projektet kom från Länsstyrelsens Ö-för-Ö-möte på Möja våren 2016. Då var målsättningen att utveckla Möjas gästhamnar men snabbt fick projektet större proportioner och redan i september togs beslutet om att delta i projektet.

Totalt har 18 hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar rustats upp med hjälp av pengar från ett EU-program. Av de 18 hamnarna ligger 9 i Värmdö kommun. Hamnarna har utrustats med nya flytbryggor, toaletter, duschar, bastu och avsaltningsanläggningar för havsvatten. Vilken service och utbud som erbjuds varierar från hamn till hamn. Syftet med projektet är att utveckla små hamnar för att lyfta servicenivån, stödja turismen och därmed möjliggöra en levande skärgård. Totalt har 400 nya båtplatser skapats, fördelat över de olika hamnarna.

Seastop i Värmdö kommun

Som Lead partner i projektet har det för Värmdös del inneburit såväl omfattande ansöknings- och avrapporteringsarbete som gemensam upphandling för exempelvis flytbryggor. Upprustningen av hamnarna har möjliggjorts av en EU-finansierad del och en kommunalt finansierad del. Detta är ett projekt som går i linje med Värmdös övergripande mål:

- Satsningarna i Seastop-projektet är något som går i linje med såväl kommunfullmäktiges övergripande mål, som Värmdös Vision 2030. Det är positivt att vi kan vara en del i att tillgängliggöra skärgården, säger Cecilia Lejon.

Samverkan A och O

Det har varit ett intensivt projekt där samverkan mellan skärgårdsbor, lokala företagare, leverantörer och myndigheter har varit a och o. För flera lokala företagare har Seastop inneburit en betydande skillnad.

- Seastop har betytt att båtgäster på ett bekvämt sätt kan stanna en eller flera nätter på Svartsö och bidra till de många verksamheterna på ön så som krogar, butik, café och cykeluthyrning mm. Det bästa med projektet är att nu kunna erbjuda gästhamnsplatser med bra service centralt på ön, berättar Sozy Newton Hedelin på Svartsö Lanthandel.

Översyn av projektet

I samband med att projektet avslutas görs en översyn av delar av projektet där Värmdö kommun säkerställer att processer kartläggs och tydliggörs.

Läs mer

Vill du veta mer om projektet, besök projektsidan på: www.seastop.se Länk till annan webbplats.