SES – samarbete efter skilsmässa

2023-04-17

Ett barn sitter på sin pappas axlar.

Nu finns ett digitalt verktyg tillgängligt för dig som behöver stöd genom din separation eller skilsmässa.

Samarbete efter skilsmässa, SES, är ett digitalt och interaktivt verktyg som erbjuder hjälp och stöd genom de förändringar och utmaningar som en separation innebär. På den digitala plattformen finns 18 moduler som berör olika teman som skilsmässofamiljer ofta möter.

Jag är så glad över att Värmdö kommun kan erbjuda den här tjänsten till de kommuninvånare som behöver stärka samarbetet efter en skilsmässa eller separation. Forskning har visat att de digitala verktyg som SES erbjuder verkligen kan hjälpa både barn och föräldrar att hantera den livskris som en skilsmässa eller separation ofta innebär, säger Birgitta Zaar, chef på individ- och familjeomsorgskontoret.

Med hjälp av det stöd och den kunskap som finns att tillgå på den digitala plattformen går det att få hjälp med att förstå sina egna och sina barns reaktioner och få råd kring hur man kan prata med sina barn om separationen.

Det går att välja att vara anonym på plattformen, och det är helt kostnadsfritt att gå med.

Läs mer om SES