Silviacertifieringen inom äldreomsorgen

Publicerad

Två händer

Just nu utbildas fyra särskilda boenden inom Värmdö kommun i Silviahemmets certifieringsprogram.

Silviahemmets certifieringsprogram fokuserar på tre områden för att uppnå hög kvalitet inom vård och omsorg: gott ledarskap, utbildad personal och gemensam vårdfilosofi. Silviahemmet certifierar hela vårdenheter och all personal blir utbildade i demensvård.

Utbildningen består av tre steg och just nu pågår steg 1 för 300 medarbetare. Steg 1 är en grundutbildning inom demens.

Utbildningen gav mycket. Den har väckt mycket tankar om mig som vårdare, vilket känns mycket bra. Jag reflekterar nu mer över hur jag gör saker och ting. Jag använder kunskapen som ett levande redskap. Mindre fokus på städning och det praktiska, nu är det mera fokus på aktiviteter och personcentrerad vård” säger Mikaela från Gustavsgården som har går utbildningen steg 1.


Utbildningens steg 2, som fokuserar på en fördjupning kring att leda teamarbete för arbetsledare, har precis genomförts. Steg 3, en utbildning för handledare som ska handleda medarbetare i det fortsatta arbetet på sina enheter, kommer genomföras efter sommaren.
I början av september kommer certifieringen vara avklarad.

Grundutbildning i demens för all personal på ett boende, förutsättningar till ett gott ledarskap och hög kvalitet inom vård och omsorg är något som vi arbetar för varje dag i Värmdö kommun. Det är också vad vi kan erbjuda genom Silviacertifieringen och Silviahemmets filosofi i deras utbildningar” säger Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef i Värmdö kommun.