Sjökort gör det lättare att skydda havsbottnar

Publicerad

SKIPPO-appen

Med hjälp av miljöinformation i digitala sjökort kan båtförare i Stockholms skärgård från och med i sommar göra medvetna val för att skydda värdefulla havsbottnar.

Fågelskydd- och sälskyddsområden har länge funnits med på sjökort. Dessvärre har information om skyddsvärd undervattensvegetation saknats, vilket gjort det svårt för båtförare att ta extra hänsyn. Nu blir det enklare.

Tack vare projektet Ekosystembaserad Havsförvaltning - ett samarbete mellan forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen, Värmdö kommun och Vaxholms stad samt företaget Skippo - finns nu sådan information tillgänglig i Skippos app med digitala sjökort, säger Jenni Brink Bylund, vattenstrateg på samhällsbyggnadskontoret.

Känslig havsbotten

Fotograf: J. Hansen

Miljöinformation i sjökort identifierades tidigt som ett gemensamt intresse i projektet, som i många år arbetat med att skydda känsliga undervattensmiljöer, till exempel genom att lägga ut fasta bojar för att minska ankringsskador.

Samarbetet i Ekosystembaserad Havsförvaltning tar sjökorten till nästa nivå genom att hjälpa våra besökare att bli ännu mer miljösmarta när de besöker Stockholms skärgård med egen båt, säger Jenni Brink Bylund.

Två typer av skyddsvärda områden kommer att finnas med på kartan. Dels de ekologiskt viktiga ålgräsängarna, dels avgränsade grunda vikar med hög ekologisk status och undervattensvegetation med hotade arter.

Läs mer om projektet Ekosystembaserad Havsförvaltning på www.ebhf.se Länk till annan webbplats.. Här kan du läsa äldre artiklar om projektet.

Gemensam resa för en bättre havsmiljö - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Hållbart båtliv för en bättre havsmiljö - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Samverkan förbättrar hav och skärgård - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.