• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Sjuksköterskor förstärker vård- och omsorgsorganisationen

Publicerad 14 maj 2020

Mall för nyhetsbild

En stödfunktion bestående av sjuksköterskor med fokus att stötta chefer, medarbetare och närstående/gode män under Covid-19 pandemin har upprättats. Parallellt startas också en stödtelefon.

Två sjuksköterskor kommer i nära samarbete med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) att finnas tillgängliga för chefer, medarbetare och närstående/gode män som har frågor rörande Covid-19. De kommer att ha en rådgivande och stödjande funktion, och inte vara involverade i direkt patientarbete.

I arbetet ingår också att tolka och förtydliga rutiner, granska skyddsutrustning vid inköp och leverans, stöd och uppföljning till medarbetare och chefer vid antikroppstestning.

Extra stöd via telefon

Som ett komplement till redan befintliga stödfunktioner upprättas också en stödtelefon. Den kan chefer, medarbetare och närstående/gode män till personer som har insatser inom vård- och omsorgskontoret använda vid frågor, oro och funderingar relaterade till Covid-19.

Stödtelefonen öppnar måndag 18 maj och bemannas vardagar.