Skolavslutningar i mindre grupper

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Sommarens skolavslutningar kommer att påverkas av coronaviruset. För att minska risken för smittspridning kommer skolavslutningarna i Värmdös kommunala skolor att genomföras i mindre grupper och utan närvarande släkt och vänner.

Ändringarna görs i enlighet med Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer.

För att säkerställa att de riktlinjer som expertmyndigheterna ger följs och inte bidra till ökad risk för smittspridning, kommer även skolavslutningarna att anpassas efter de rekommendationer som ges. Vi kommer heller inte att godkänna att de skolbaler som normalt hålls i årskurs 9 genomförs i skolans lokaler. Årskurs 9 kommer däremot att uppmärksammas extra, då det är deras sista år i grundskolan.

Vi vet att skolavslutningen är ett viktigt och speciellt tillfälle för både elever, pedagoger och vårdnadshavare, och därför är det här ett svårt men viktigt beslut att fatta – vi ser under rådande omständigheter inga andra alternativ.

Det säger Peter Bergström, utbildningschef i Värmdö kommun.

Barnbytardagen ställs in

Av samma anledning kommer även vår så kallade barnbytardag, då barn från förskolor får möjlighet att tillsammans med sina föräldrar besöka sin blivande skola under en dag i maj, att ställas in. Varje skola kommer i stället att organisera inskolningar i augusti.

Varje skola och förskola kommer att anpassa sina avslutningar på bästa sätt, så att arrangemanget följer rekommendationerna men också utgår från skolans förutsättningar.
Rektorer och personal inom Värmdö kommuns kommunala skolor och förskolor arbetar med planeringen av skolavslutningarna.