SKR (Sveriges kommuner och regioner) besöker Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

SKR genomför ett antal kommunbesök inom ansvarsområden som bland annat vuxenutbildning, näringsliv och arbetsmarknad.

Besöket syftar till att SKR vill ha en fördjupad dialog med strategiska kommunrepresentanter för att få deras syn på vilka av de egna arbetssätten i kommunen de vill lyfta fram. Det diskuteras också hur utmaningar skulle kunna underlättas genom nationella förändringar, där kommunen ser att SKR skulle kunna driva på. SKR planerar att besöka ett mindre antal kommuner under våren.

Jag vill tacka SKR för att värdefullt dialogmöte med fokus på viktiga verksamhetsområden som arbetsmarknad, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd. Tillsammans blir vi bättre och skapar största möjliga nytta för dem vi finns till för, säger Marcus Nybom, chef vuxenutbildning- och arbetslivskontoret, Värmdö kommun.

Vid dagens dialogmöte med SKR kändes det väldigt bra att berätta om och få beskriva det framgångsrika förändringsarbete Värmdö kommun genomfört och som lett till att fler kommit ut i egenförsörjning. Särskilt glädjande är att detta samtidigt har bidragit till det lokala näringslivets kompetensförsörjning, säger Ulla Rådling Näringslivschef, Värmdö kommun.

Deltagare från SKR
Ulrica Runemar och Maja Bjarneby, ekonomiskt bistånd
Tobias Fannkvist, vuxenutbildning
Anders Gunnarsson, näringslivsfrågor
Åsa Karlsson, arbetsmarknadsfrågor
Karin Perols, integration