Sommarjobb i Värmdö kommun

Publicerad

En hand håller i en penna och skriver under ett papper

Nu har 76 unga värmdöbor fått sommarjobb i Värmdö kommuns verksamheter.

Värmdö kommun erbjuder sommarjobb för värmdöbor för att kunna ge ungdomarna en första kontakt med arbetslivet och en värdefull referens. Ungdomarna är mellan 15 och 18 år och många är i slutet av sin gymnasieutbildning.

Kommunala sommarjobb är en viktig och prioriterad satsning, där våra ungdomar erbjuds att vara ute på olika arbetsplatser och verksamheter. Vi skapar möjligheter att visa på bredden av olika yrken inom en kommun. Satsningen kan också vara en viktig del i deras framtida yrkesval”, säger Arbetsmarknadschef Ulla Rådling

Sommarjobbet sker under tre veckor, fördelat på tre olika perioder under sommarlovsveckorna. Jobben är inom olika kommunala och ideella verksamheter bland annat på äldreboende, förskolor, daglig verksamhet, valkansliet och uteskötsel genom kommunen.

Som en av ungdomarna uttryckte det:

Det här kommer att bli så kul! Och jag visste inte ens att Funktionsstöd fanns”.

Erik Ekelund, enhetschef på Tekniska driftavdelningen, tar emot sommarjobbare för andra året i rad i sin verksamhet. Han menar att det bästa med att vara handledare är att kunna vara med och bidra med erfarenhet och ge ungdomarna en inblick i deras verksamhet och yrke.

Sommarjobbet är oftast den första kontakt med arbetslivet våra ungdomar har och detta är ett viktigt steg för att få möjligheten att prova på olika yrken inför framtidens val i livet”