Sommarjobb ska öka intresset för offentlig förvaltning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Genom en ny modell för sommarjobb ska Värmdö kommun marknadsföra sig som en framtida arbetsgivare och bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Samtidigt kan intresset hos Värmdös unga för att arbeta i offentlig förvaltning öka.

Från och med sommaren 2020 kommer kommunens sommarjobb och feriepraktik endast att erbjudas inom kommunala verksamheter. Den nuvarande modellen för sommarjobb och feriearbete bygger på att även privata näringsidkare kan anställa ungdomar i målgruppen och att kommunen ersätter med viss procent av lönekostnaden. Den modell som finns idag strider dock mot kommunallagen, som säger att den verksamhet en kommun ägnar sig åt ska falla inom den allmänna kommunala kompetensen och att en kommun inte får ge understöd till enskild näringsidkare.

Med det här visar vi att vår ambition är att säkerställa att ännu fler unga Värmdöbor får sommarjobb. Det ger också en unik möjlighet för dem att se hur det är att arbeta i en kommunal verksamhet. Samtidigt får vi en lika unik möjlighet att möta framtidens medarbetare, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun.

Framtidens medborgare, framtidens kompetens

Syftet med kommunala sommarjobb är att ge ungdomar ökad kunskap om arbetslivet så att de kan tillgodogöra sig erfarenhet inför sitt framtida yrkesliv. Det ger även kommunen en möjlighet att marknadsföra sig som arbetsgivare vilket är viktigt för den framtida kompetens­försörjningen. Några av de kommunala verksamheter som kan vara lämpliga för ungdomarna att arbeta i är gata/ park, administration, fastighetsskötsel, äldrevård och barnomsorg.

De nya principerna ska gälla från sommaren 2020 och innebär att sommarjobb/ feriepraktik till unga i åldern 15–17 skall tillhandahållas i kommunala verksamheter, i kommunala bolag, hos kommunala entreprenörer eller inom ideella föreningar.