Sommartips #3: Naturkartan

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Spår och leder, parkering, rastplatser, grillplatser, fornminnen och mycket mer hittar du på Naturkartan.

Du kan upptäcka de mer tätortsnära friluftsområdena med vandringleder, motionsspår och badplatser. Naturkartan finns även som app att ladda ner till din mobil.

Klicka här för webbversionen:

Naturkartan Länk till annan webbplats.