Stor trygghetssatsning i Värmdö 2021; omfattande trygghetsundersökning aktuell

Publicerad

Foto på Gustavsbergs hamn med Tornhuset i centrum

I närtid genomför den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige en omfattande trygghetsundersökning inom Värmdö. Uppdragsgivare är Värmdö kommun, i samarbete med Polisen. Undersökningen är en del av Värmdös trygghetssatsning 2021.

Värmdö kommun gör en stor riktad satsning på trygghet under 2021. Förutom en omfattande trygghetsundersökning inkluderar även arbetet workshops, trygghetsvandringar och åtgärdsprogram.

- Tryggheten i kommunen är en högt prioriterad fråga. Mätningen är oerhört viktig för att vi ska få konkret återkoppling från kommunens invånare om var vi behöver sätta in trygghetsskapande åtgärder, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande Värmdö kommun.

Trygghetsundersökningen som genomförs av den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige går i närtid ut via post till ett urval på 1500 personer inom kommunen. Undersökningen innefattar bland annat frågeställningar rörande uppfattning av trygghet, samt utsatthet för brott. De utvalda respondenterna får även dela med sig av sin upplevelse kring ämnen som nedskräpning och vandalisering.

- Att ha möjlighet att genomföra den här satsningen är mycket glädjande, säger Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun. Värmdö kommun är statistiskt sett en av Stockholmsregionens säkraste kommuner, men för kommunens fortsatta utveckling och attraktivitet är det oerhört viktigt att Värmdö även fortsättningsvis är och upplevs vara en trygg plats att leva, verka och bo på.

Resultatet av undersökningen kommer leda väg för det fortsatta arbetet under 2021. Baserat på resultatet av trygghetsmätningen kommer workshops, trygghetsvandringar i relevanta områden, involvering av utvalda aktörer inom kommunen samt andra likande riktade åtgärdspaket utgöra en del av det löpande uppföljningsarbetet. Målet är, förutom att faktiskt höja säkerheten, även att öka möjligheten för alla Värmdöbor att känna sig trygga inom kommunen. De trygghetsskapande insatserna beräknas starta upp under hösten och 2021 års arbete och dess resultat kommer sedan att ligga till grund för framtida insatser inom området.