Svångrem eller nytt sätt att driva kommunal verksamhet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi lever i en bister ekonomisk verklighet vilket ställer helt andra krav på oss inom offentlig sektor. Det kräver att vi som kommun gör annorlunda för att bibehålla och stärka vår välfärd. Alternativet är att dra in ett par hål till i svångremmen.

Villkoren för kommunal verksamhet håller kraftigt på att förändras. Färre måste göra mer för fler med just bibehållen eller bättre kvalitet. Vi har sedan starten på initiativet Smartare Värmdö för snart två år sedan utvecklats och övat på att stärka vår förmåga att skapa en modern välfärd som ska hålla långt in i framtiden. Värmdö kommun prövar gamla sanningar och vi utmanar oss själva och kommunsverige att göra mesta möjliga av varje skattekrona. Det ska vi i förvaltningen fortsätta med.

ATT AGERA. Jag är fast övertygad att det vi gör skapar värde för Värmdöbon, närings- och föreningsliv. Vi ställer om och gör vårt yttersta för att Värmdös kommunala verksamhet ska fungerar bättre även med budgetåtstramningar. Men, vi lever i en föränderlig tid och kan inte utesluta något då vi går tuffare tider till mötes. De senaste årens pandemi, klimatförändringar och krig i närområdet vittnar om just det. Så vad gör vi? Jo, Värmdös förvaltning planerar för det värsta utan att slå av på utvecklingstakten. Det innebär bland annat att jag har manat alla våra chefer att agera skyndsamt i planerade förändringar, att vi vakansprövar samtliga tjänster inom den kommunala administrationen och att jag förordat återhållsamhet i bokning av externa konferenslokaler – vi har många fantastiska verksamhetslokaler som vi kan använda oss för att få miljöombyte när så är behövligt.

BEREDSKAP. Jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder i form av anställningsstopp, inköpsstopp och övertidsstopp om så krävs. Men jag vet att vi har ansvarstagande chefer och medarbetare och känner mig trygg i att vetskapen om det ekonomiska läget är välkänt hos oss alla.

VI ÄR REDO. Värmdö kommun fortsätter att utmana sättet att bedriva välfärd och ökar takten. Det kräver mod att göra annorlunda. Vi behöver vara fortsatt modiga. Som en kommun – en förvaltning.

Cecilia Lejon,

Kommundirektör, Värmdö kommun

 

I formatet "Signerat Cecilia Lejon" ger Värmdös kommundirektör sitt perspektiv på Värmdö- och omvärldsaktuella frågor och händelser. Har du frågor om innehållet kontakta pressekreterare Anette Niska Andersson.