Svartsjuka är inte romantiskt!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Är du rädd för den du är tillsammans med? Har du en vän som känner sig bevakad och kontrollerad?

Enligt statistik från brottsförebyggande rådet uppger var fjärde flicka/ung kvinna i åldern 16 till 24 år att hon utsatts för våld av en partner eller före detta partner. Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” genomförs nu för femte året i rad och vill uppmärksamma och synliggöra våld i ungas parrelationer.

Här kan du läsa mer kampanjen och var du kan vända dig för råd och stöd:

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till barn och ungdom - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.