Testningen av nära kontakter utökas till högstadieungdomar

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nya rekommendationer kring asymtomatisk testning finns nu på plats

Från och med nu rekommenderas även provtagning av asymtomatiska (symtomfria) nära kontakter i högstadieåldern, enligt samma rutiner som för gymnasieungdomar och vuxna.

Detta innebär alltså att även ungdomar i högstadieålder rekommenderas testa sig, om man varit i närheten (inom 2 meter) av en person med covid-19 i minst 15 minuter, oavsett om man har symtom eller inte.

Har man inga symtom kan man gå till skolan i väntan på provsvar, men man bör avstå fritidsaktiviteter och träffa så få personer som möjligt under hela inkubationstiden (upp till två veckor efter exponering).

En förutsättning för att kunna testa personer över 13 år på ett enkelt sätt är att personen i fråga har bank-id. Prata med din bank för mer information.

Gällande personer man bor med

Observera att för hushållskontakter gäller tidigare rekommendationer kring isolering fortfarande:

  • har någon i hushållet konstaterad Covid-19 ska alla i hushållet stanna hemma i 7 dagar (läs nedan kring testning).
  • får någon i hushållet symtom som överensstämmer med Covid-19 ska samtliga personer i hushållet hålla sig hemma i största möjliga mån, tills den sjuka personen är konstaterad Covid-fri.


Har du blivit utsatt för smitta? Lär mer här:

1177 - Om du blivit utsatt för smitta Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur det fungerar att testa sig:

1177 - Testa dig Länk till annan webbplats.

Läs mer om de allmänna rekommendationerna för Stockholm via:

SLL- Allmänna rekommendationer  Länk till annan webbplats.