Trafikverket bjöd in Värmdös representanter

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Representanter från Värmdö besökte Skurubron under tisdagen.

Under tisdagen bjöd Trafikverket in representanter från Värmdö kommun och Nacka kommun för att se arbetet som görs på Skurubron. Från Värmdö kommun deltog Greger Ragnarsson (kontorschef Samhällsbyggnadskontoret), Ami Kronblad (L), Miranda Ahlers (C), Ulla Rådling (avdelningschef Näringsliv och hållbarhetsenheten) och Kristina Lång (C).

Den nya bron får tre körfält i båda riktningarna. Syftet med det är främst att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för invånarna.

Bygget av den nya bron började 2019 och den beräknas öppna för trafik under sommaren 2023. Under 2024 startar ombyggnaden av den gamla Skurubron. Under 2026 beräknas arbetet vara klart.

Fakta om den nya Skurubron:

Längd: 379 meter

Största spännvidden: 99 meter

Segelfri höjd: 32 meter

Antal körfält: 6 stycken

Tas i bruk: Sommaren 2023

Beräknas vara helt klar: 2026