Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

06 maj 2019

Trafikverket välkomnar till öppet hus om Grisslingerakan!

Trafikverket planerar att bygga om väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, den så kallade Grisslingerakan.

Just nu håller Trafikverket på att ta fram en vägplan där de beskriver hur de planerar att bygga om vägsträckan och hur det påverkar närboende, trafikanter och miljön. Syftet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter. Ett samrådsmöte ägde rum i juni 2018 och härnäst bjuder vi in till ett öppet hus för att kunna berätta om vad som händer i projektet och svara på dina frågor.

De medverkande som du kommer att träffa är Trafikverket, konsultföretaget ÅF och även representanter från Värmdö kommun.

Öppet hus

Datum: 16 maj
Tid: 17.00–19.00
Plats: Värmdösalen, Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg

Här kan du träffa Trafikverkets projektledare och markförhandlare
som berättar om projektet. Du kan bland annat få information om breddningen av vägen, hur vi planerar att bygga en ny gång- och cykelbana samt hur utfarter påverkas.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument