Tre av Värmdös förskolor får utmärkelse för hållbar utveckling

Publicerad

En grupp barn står vid en världskarta.

I maj tilldelades förskolorna Labyrinten, Blåsippan och Torshälls förskola Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.

Tidigare i maj kom det glada beskedet att våra kommunala förskolor Labyrinten, Blåsippan och Torshälls förskola i Värmdölandet 2 har tilldelats utmärkelsen från Skolverket. Skola för hållbar utveckling är en utmärkelse som lyfter hur en skola eller förskola framgångsrikt arbetar med hållbar utveckling och kopplar in de globala målen i Agenda 2030 i sin verksamhet. Den gäller i tre år och kan därefter förlängas.

Jag är superstolt över arbetet vi utför och hur alla arbetslag och köken i vårt förskoleområde verkligen gör jobbet och följer huvudprinciperna för hållbar utveckling, de aktuella styrdokumenten och Agenda 2030. Det här är ett arbete som lever och formas varje dag och som blivit en del av verksamheten, säger rektor Lotta Österman.

För att få utmärkelsen har förskolorna uppfyllt ett flertal kriterier inom både pedagogisk ledning och det pedagogiska arbetet. I praktiken, berättar Lotta, innebär det att den pedagogiska miljön dagligen bjuder in till lek och lärande som går i linje med de olika dimensionerna inom hållbarhet; social och kulturell, miljömässig samt ekologisk. I lek och skapande använder barnen exempelvis material kopplat till återbruk och källsortering.

Förskoleområdet har också valt att utgå från OMEPs* skala för hållbar utveckling och fokuserar på god hälsa och välbefinnande, konsumtion och produktion samt ekosystem och biologisk mångfald som genomsyrar olika projekt. Genom litteratur och boksamtal, estetiska uttryck, vistelse i natur och reflekterande samtal ges barnen möjlighet att få förståelse för hur våra val påverkar den värld vi lever i. Förskollärare Caroline Udén och hennes kollegor har upplevt hur barnen i högre utsträckning samtalar om nya begrepp och hur de olika processerna och kretsloppen bildar en helhet. Ett exempel är samtalen om rättigheter där barnen nu kan berätta och uttrycka skillnader mellan önskningar och behov.

Vår upplevelse är att vi hittat ett sätt att arbeta som lett till att barnen upplever undervisningen som meningsfull och är nyfikna på att delta i de olika aktiviteterna både inomhus och utomhus - med och mot olika riktningar. En framgångsfaktor har varit att arbeta med böcker och berättelser som metod där vi kunnat fördjupa oss och belysa vårt fokus, berättar Caroline Udén.

Stort grattis till alla medarbetare och barn på Labyrinten, Blåsippan och Torshälls förskola! Samtliga kriterier och mer information om utmärkelsen hittar du på Skolverkets hemsida. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling - Skolverket Länk till annan webbplats.

*Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire