Trelleborg besöker Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi har under två dagar haft besök av Trelleborgs kommuns kommundirektör, ekonomichef och kommunstyrelseordförande.

Syftet med besöket är kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Trelleborg är nyfikna på hur vi arbetar med vår transformation. Det händer saker hos oss och det ger ringar på vattnet i kommun-Sverige, berättar Cecilia Lejon, Kommundirektör.

Vi har berättat om Academy och hur vi arbetar systematiskt med att utbilda egna förändringstränare och vad det betyder för vår utvecklingsresa. Att vi satsar på våra egna medarbetare för att lägga grunden för oss själva. Under nästa år utbildar vi exempelvis ytterligare 50 kollegor.

Vidare har samtalen handlat om de tre perspektiven i vår transformation; förvaltning, utveckling och mottagarorganisation. Den röda tråden är den tydliga koppling till utveckling i mål och budget, via verksamhetsplaner och medarbetarsamtal, som nu är börjar falla på plats inför 2022.
Mona Ekesryd pratade också om hur vi styr transformationen och gav en fördjupad bild av HUB för innovation och utveckling.

Avslutningsvis fördes ett samtal om hur vi bygger morgondagens välfärd och kommun 2.0. Vi gav vår syn på hur vi strategiskt, taktiskt och operativt agerar för att bli en modern mottagarorienterad organisation som agerar för Värmdöbons bästa.