Trendbrott: Fler Värmdöbor går från bidragstagande till självförsörjning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den snabba aktiveringen av arbetsmarknadsinsatser har lett till att antalet individer ut i arbete har mångdubblats och utbetalningen av ekonomiskt bistånd har minskat med ca 10% sedan i mars. Sedan den 1 maj får alla som söker ekonomiskt bistånd erbjudande om en arbetsmarknadsinsats inom två arbetsdagar.

Värmdö kommun har sedan början av 2020 haft en negativ trend avseende utbetalning av ekonomiskt bistånd. I slutet av förra året så beslutade Värmdö kommun ett beslut om att driva ett mer aktivt arbetsmarknadsinriktat arbete. I korthet innehöll det:

  • Ökat arbetsmarknadsfokus
  • Högre krav på individen som söker ekonomiskt bistånd
  • Huvudregel att nysökande ska erbjudas insats inom 2 arbetsdagar
  • Närmare samarbete med näringslivet
  • Fler personer i självförsörjning och kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar
  • Vara en strategisk arbetsmarknadspart
  • Näringslivet får aktivt och relevant stöd i sin kompetensförsörjning

Förvaltningen har under 2021 ställt om sin organisation i syfte att bedriva en mer aktiv arbetsmarknadsinriktad verksamhet. Sedan den 1 maj får alla som söker ekonomiskt bistånd ett erbjudande om en arbetsmarknadsinsats inom två arbetsdagar. Handläggningen av ekonomiskt bistånd har ställt om och har ett tydligare arbetsmarknadsfokus i sin handläggning. Vi vet också att en av de största tillväxthindren för näringslivet är kompetensförsörjningen, och att många företag nu befinner sig i en återuppbyggnads- och omställningsfas med anledning av pandemin.

Här har förvaltningen påbörjat en grundlig kartläggning av de kompetenser som finns för att kunna erbjuda näringslivet den kompetens de behöver. Värmdö ser att det finns ett ökat behov av samarbete mellan kommun och näringsliv för att näringslivet ska åter blomstra och vi som kommun står i startblocket för att hjälpa till i detta.

Nu när vi börjar närma oss halvårsskiftet så kan vi se ett tydligt trendbrott och att fler personer kommer ut i arbete och studier. Som en följd av detta så sjunker utbetalningen av ekonomiskt bistånd.

Det är glädjande att uppdraget redan har börjat ge resultat. Kontoret har gjort ett fantastiskt arbete under denna korta tid för att vända trenden, nu gäller det att fortsätta det goda arbetet och utveckla det vidare, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan i mars har utbetalningen av ekonomiskt bistånd minskat med cirka 10% och den snabba aktiveringen av arbetsmarknadsinsatser har lett till att antalet ut i arbete har mångdubblats.

Vi kan se ett tydligt trendbrott, givetvis hänger saker och ting ihop. Att fler personer kommer ut i arbete och blir självförsörjande innebär givetvis att behovet av ekonomiskt bistånd minskar. Detta är inte bara glädjande för Värmdö kommun utan särskilt för de personer som kommer ut i självförsörjning med ökad egenmakt och självständighet som resultat, säger Miranda Ahlers (C), ordförande i vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.