Tyck till om översiktsplanen!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu startar samrådet för den uppdaterade översiktsplanen och vi vill ha dina synpunkter på planförslaget. Samrådet pågår till och med den 4 juli.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Den ska också ge vägledning för beslut om bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den ska vara både strategisk och vägledande.

Arbetet med att uppdatera kommunens översiktsplan påbörjades under våren 2020. Arbetet har innefattat en översyn av befintlig översiktsplan utifrån ny lagstiftning och nya regionala och kommunala styrdokument samt tidig dialog med medborgare, nämnder och myndigheter. Resultatet presenteras nu och vi vill ha dina synpunkter på planförslaget.

Under perioden 10 maj – 4 juli har du möjlighet att ta del av planförslaget och kan lämna synpunkter. Du har även möjlighet att boka in digitala möten för att ställa frågor till översiktsplanens projektledare och tjänstepersoner som har deltagit i arbetet.

Ta del av planförslaget och lämna synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.