Ulla Rådling ny näringslivschef i Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunens nya näringslivschef blir Ulla Rådling. Ulla har arbetat som chef för arbetsmarknadsenheten i Värmdö sedan april 2021, och har även varit tillförordnad näringslivschef i Värmdö sedan mars 2022.

Jag är glad över att Värmdö kommun även fortsatt kommer att kunna ta del av det engagemang och den kunskap som Ulla besitter och är övertygad om att Ulla, tillsammans med medarbetare och kollegor, kommer att fortsätta driva Värmdö kommuns näringslivsarbete mot ett ännu bättre företagsklimat", säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Tidigare har Ulla bland annat varit VD och drivit eget företag inom executive search, rekrytering och bemanning. Närmast före Värmdö kommun har hon arbetat som chef inom Arbetsförmedlingen Region Stockholm.

Jag ser nu mycket fram emot att få fortsätta utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete", säger Ulla.

Genom nära och lyhörd dialog skapar vi förutsättningar för att kunna bidra till lösningar på våra företags utmaningar, så säkerställer vi också en effektiv, relevant och rättssäker service, avslutar Ulla.