Ungdomsdialog kring nya kulturhuset 

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kultur- och fritidskontoret involverar unga personer i planeringen av verksamheter till det nya kulturhuset.

Nyligen anordnade Kultur- och fritidskontoret en ungdomsdialog med fokus på det nya kulturhuset som byggs i Gustavsbergs hamn. Kulturhuset planeras att stå färdigt 2024 och syftet med dialogmötet var att involvera unga personer i utvecklandet av kulturhusets verksamheter. Samtalen utgick från ungas behov och önskemål kring vad som ska finnas att göra i kulturhuset, och det blev ett tillfälle för ungdomarna att få dela med sig av idéer och synpunkter.

Under dagen fick ungdomarna en presentation av huset och platsen, om hur det kommer att se ut och om visionen för kulturhuset.

Vi ser verkligen fram emot att påbörja dialogen med ungdomarna kring Kulturhuset! Lokalerna i huset ska fyllas med liv och verksamhet och ungdomarnas röster är jätteviktiga för att vi ska hitta rätt. Vi vill att Kulturhuset ska vara en relevant och meningsfull plats för Värmdöborna och vi kommer dit genom dialog och delaktighet, säger Giovanna Jörgensen, kultur- och bibliotekschef.

Resultatet av dialogen kommer att utgöra underlag för planeringen av verksamheter i kulturhuset, så att det blir en plats som lockar unga personer. Inbjudna till aktiviteten var ungdomar i kommunen, och närvarande under dagen var även representanter från avdelningen för kultur och bibliotek, VKung och Ung i Värmdö.