Ungdomsting för Värmdös högstadieelever

2022-12-08

En skiss över olika förslag på hur kommunen kan bli tryggare. Teckningar och text.

I början av veckan höll Värmdö kommuns ungdomsråd, VKung, i ett nytt tillfälle för unga personer i Värmdö kommun att få dela med sig av sina tankar kring tryggheten i kommunen.

I måndags arrangerade VKung ett ungdomsting för Värmdös högstadieskolor i kommunhuset. Mötet sker en gång om året och är ett tillfälle där unga, politiker och tjänstepersoner får möjlighet att träffas för att diskutera en utvald fråga som berör unga människor i Värmdö kommun. I år var temat trygghet med fokus på trafik, centrumområden och fritid.

Eleverna fick tillsammans med politiker och tjänstepersoner diskutera och komma med förslag på hur Värmdö kan bli en tryggare plats. Elevernas förslag handlade bland annat om reflexsnurror vid busshållplatser, fler mötesplatser för unga samt fler vuxna i centrumområden på kvällarna.