Ung livsstil

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu kan du ta del av resultatet från forskningsstudien Ung livsstil

Rapporten Ung livsstil baseras på resultatet från en forskningsstudie med samma namn, där 541 elever i årskurs 7 och 9 deltagit och svarat på frågor angående ungas fritids- och kulturvanor, fysisk och psykisk hälsa samt trygghet och inflytande. Den ger en inblick i hur Värmdös unga mår, hur detta har förändras för de olika grupperna över tid och speglar deras egen upplevelse av sin vardag i kommunen.

Forskningsstudien har bedrivits sedan 1984 och Värmdö deltog första gången 1998. Idag görs studien i 20 kommuner.

Ta del av rapporten från Värmdö via länken nedan.
Ung livsstil , 4.9 MB.