Unik satsning på företagare i Värmdö kommun

Publicerad

Deshira och Cecilia står framför en presentation

Projektet digitalisering i skärgården startade på Sandhamn idag den 1 april. Det är en unik satsning på företagare i Värmdö kommun när Länsstyrelse och kommun går samman med Telia, Fortnox, Microsoft och LinkedIn.

Det är första satsningen i sitt slag för företagare, såväl lokalt som Sverige i stort – en samhällsinsats av högsta relevans i dessa tider.

Länsstyrelsen kommer under 2022 genomföra utbildningar för att öka den digitala kompetensen hos mikro- och småföretagare i Stockholms skärgård.

Företagens digitala mognad är avgörande för både konkurrenskraft och tillväxt. Efter att många småföretagare påverkats negativt av pandemin ser vi att det är viktigt att kunna nyttja och ta del av de möjligheter som digitaliseringen medför, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Länsstyrelsens digitaliseringsprojekt Länk till annan webbplats. för småföretagare i Stockholms skärgård, som initierats i Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté. Sex skärgårdskommuner har möjlighet att vara med i projektet ”Bli digital i Stockholms skärgård” och Värmdö är en av de kommunerna.

Det känns oerhört roligt och viktigt att Värmdö kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Telia kan erbjuda företagen den här typen av inspiration på den här arenan. Jag hoppas verkligen att parterna som var med här idag tycker att dagen har varit givande inför sin digitaliseringsresa, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande

Utbildningskonceptet går ut på att skapa utbildningsarenor och samla företagare i skärgårdskommunerna med syfte att både lotsa analoga företagare in i de digitala möjligheterna och inspirera dem som redan kommit en god bit på väg att komma ännu längre. Potentiella frågor är hur man som företagare bäst kan marknadsföra sitt företag på nätet, hur man smidigt genomför digitala möten och videosamtal, vilka digitala säkerhetslösningar som är möjliga och hur ett molnbaserat ekonomisystem fungerar.

Det är otroligt viktigt för småföretagarna att ta till sig digitaliseringens möjligheter och det är en värld där utvecklingen rör sig extremt fort vilket gör att man ständigt måste försöka hänga med för att kunna vara konkurrenskraftig i framtiden. Det har pandemin både skyndat på och synliggjort på ett extra tydligt sätt, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Utbildningen genomförs med hjälp av Telia och deras koncept Bli digital. Samtalen och utbildningen utgår från företagarnas egna behov med expertis på plats som ger direkt hjälp och inspiration.

För att kunna genomföra satsningen har Länsstyrelsen beviljats pengar ur regionalfonden EU-REACT.