Unikt drönarprojekt får koll på Värmdös fastighetsgränser

Publicerad

Mall för nyhetsbild
Flygfoto

Värmdö kommun deltar i ett innovativt samverkansprojekt där drönare används för att mäta in fastighetsgränserna. Projektet är en del i kommunens arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.

För att öka takten i digitaliseringen samverkar Värmdö kommun med Lantmäteriet kring en förbättring av redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. I ett gemensamt utvecklingsprojekt tillsammans med företagen VA-utveckling och LE 34 provar Värmdö kommun att använda drönare för att mäta in fastighetsgränser.

- I Värmdö kommun finns det mer än 92 000 fastighetsgränser. Utöver att vi sparar både tid och skattepengar så är vi med om en revolutionerande arbetsprocess för att mäta fastighetsgränser. Så vitt vi vet så har detta inte testats tidigare i Sverige, säger Cecilia Lejon, Värmdös kommundirektör.

Dagens registerkarta är i vissa delar generaliserad vilket kan innebära att fastigheternas exakta läge, form och storlek inte är rätt redovisade på kartan. De konventionella mätmetoderna som finns idag, där man med GPS-instrument utför inmätning och koordinatbestämning av befintliga gränsmarkeringar är relativt tidskrävande och därför även kostsamma.

Digitalisering av detaljplaner

Det pågår ett omfattande arbete med att digitalisera kommunens detaljplaner. Först digitaliseras de äldre detaljplanerna.

- Att digitalisera detaljplanerna är en förutsättning för en digital samhällsbyggnadsprocess, eftersom detaljplanerna till stor del ligger till grund för det arbetet. I förlängningen kan en bättre registerkarta bidra till en digital samhällsbyggnadsprocess med möjligheter till utveckling inom e-tjänster för bland annat bygglov, säger Malin Sträng, kart- och GIS-chef i Värmdö.

Genom att digitalisera detaljplanerna så möjliggörs att stora delar av samhällsbyggnadsprocessen kan utvecklas och effektiviseras. Idag tolkas och digitaliseras detaljplanerna för varje nybyggnadskarta, vilket är både tidskrävande och medför en kvalitetsrisk. Det bromsar även möjligheterna till övriga utvecklingsinsatser inom e-tjänstområdet.

Nationell standard från 2022

Lantmäteriet har i en rapport till regeringen föreslagit att alla detaljplaner i Sverige ska finnas tillgängliga digitalt så att byggandet kan ske snabbare och enklare. Regeringens ambition är att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt och Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för detaljplaner. Alla detaljplaner som påbörjas från den 1 januari 2022 ska vara digitala och följa Boverkets föreskrifter.

Registerkartan är Lantmäteriets karta över hela Sverige. Den innehåller bland annat fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar. Eftersom gränserna i kartan kommer att stämma bättre med verkligheten, så kommer fastighetsägaren också att kunna ta ut en mer korrekt karta för sin fastighet.

Bilderna som produceras via drönare kommer inte publiceras, utan enbart användas för att identifiera mätpunkter.