Upphandling av pendelbåtsbrygga skjuts upp

Publicerad

Båt på vattnet

Värmdö kommun har beslutat att skjuta upp aktuell upphandling av entreprenör för att anlägga en pendelbåtbrygga i Östra Mörtnäs. Anledningen är att statlig medfinansiering inte beviljats än och att Regionens upphandling för själva båttrafiken blivit försenad.

När kommunen 2019 sökte statlig medfinansiering till pendelbåtbryggan avslog Trafikverket ansökan då beslutet från Regionens Trafikförvaltning var att införa en pendelbåtlinje på prov. Regeringen upphävde det överklagade beslutet och lämnade det till Trafikverket för ny prövning.

Regionens Trafikförvaltning har nu meddelat kommunen att upphandling av entreprenör och fartyg för linjen blivit försenad. Beslut om upphandlingen kommer att tas först på Trafiknämnden i maj 2021, och deras bedömning är att linjen troligtvis börjar trafikeras först våren 2023.

Trafikverket har inte medel kvar i årets budget för medfinansiering, vilket innebär att Värmdö kommun måste skriva en ny ansökan under 2021. Det är inte garanterat att kommunen kommer att beviljas medfinansiering, men om den beviljas får projektet starta tidigast 1 januari 2022 enligt direktiv för statlig medfinansiering. För att beviljas medfinansiering måste kommunen ha 100 procent egen finansiering – då kan en medfinansiering beviljas med max 50 procent.

Baserat på det pausar Värmdö kommun upphandling av entreprenör för pendelbåtsbryggan. Målet är att genomföra en ny upphandling under kvartal 4 2021, för att påbörja entreprenaden i januari 2022.