Utan träning, inget resultat! Därför lanserar vi Academy för ett Smartare Värmdö.

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi startar Academy för ett smartare Värmdö som en viktig energi- och kompetensinjektion i vårt viktiga arbete med att framtidssäkra kommunen. Vår nystartade Academy syftar till att hjälpa våra ledare att dra det tunga lasset med att utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära. Helt enkelt, att hjälpa dem att bli smartare och starkare i att driva våra viktiga förändringar. Vi kan nämligen inte planera oss in i framtiden, vi måste göra! Och för att göra det, måste våra nyckelspelare få träning.

Academyn fokuserar därför på de stödstrukturer vi behöver ha i organisationen och på de mänskliga aspekterna av att driva och genomgå förändring. Utgångspunkt tas i vår utvecklingsmetodik, EOR som står för extraordinärt resultat, och som är en av de viktiga byggstenarna för att realisera Vårt Smartare Värmdö. Vi ska hitta sätt att frigöra värde och resurser utan att göra avkall på kvalitet och service och på sikt med mindre resurser att göra detta med. De demografiska förändringarna som redan nu sker i kommunen gör att färre måste kunna göra mer för fler. Kortfattat behöver vi få ut mer värde för varje skattekrona. Under 2021 kommer därför ett 20-tal chefer och ledare i kommunen genomgå Academy, dessa är nyckelspelare i vårt utvecklingsarbete. De lärdomar, kunskaper och förmågor de får med sig kommer spridas vidare ut i vår organisation och komma fler till godo.

Mona Ekesryd, chef för HUB Vårt Smartare Värmdö säger: Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas och då måste vi se till att de har rätt förutsättningar, verktyg och mindset. På denna resa är vi starka tillsammans och därför utvecklas vi tillsammans genom Academy.”

Helen Aldestam är samordnare på kommunens Individ- och arbetslivskontor och en av deltagarna i Academy.

För mig som både medborgare och medarbetare i kommunen är det viktigt att vi gör rätt saker på rätt sätt. En viktig förutsättning som jag har sett genom åren är att ledare och chefer måste ha förmåga och energi att driva utveckling, annars står vi still. Jag tror och hoppas att Academy kommer ge oss precis detta och jag ser fram emot att få använda kunskaperna på en gång”