Utbildning i basal hygien

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Tre utbildningar i basala hygienrutiner har genomförts, med anledning av covid-19. Deltagare har varit personal inom hemtjänst och SÄBO, där främst semestervikarier prioriterades.

I juni genomfördes tre utbildningar i basala hygienrutiner, med anledning av covid-19. Utbildningarna var två timmar långa och varvade teori och praktik. Bland annat fick deltagarna testa att tvätta händerna med handskar på, med svart skokräm för att visuellt synliggöra ställen som kan vara lätta att missa. Samt öva på hur man på ett säkert och korrekt sätt tar av sig skyddsutrustning.

Bland de som deltog fanns mestadels semestervikarier, varav majoriteten hade ingen eller lite erfarenhet av vård och omsorgsarbete.

”Det var mycket god stämning i grupperna och det blev en bra dialog med högt i tak där olika svårigheter och etiska dilemman lyftes upp och diskuterades.” säger Jenny Karlsson, sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och vårdlärare, som höll i utbildningarna.

Efter utbildningen fick alla fylla i ett utvärderingsformulär. Utifrån utvärderingarna så var utbildningen uppskattad.

"Givande och inspirerande kurs" skriver en deltagare.

"Bra att kursledaren visade praktiskt hur saker gick till tex med skyddsutrustning och handskar" skriver en annan deltagare.