Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned?

Någon gång händer det – frågan är bara när. Elavbrott, storm, vattnet tar slut eller andra allvarliga händelser som kan göra att viktiga samhällsstörningar slutar att fungera normalt. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Är du och dina nära rustade för att klara vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid? Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Mellan 6 och 12 maj genomför MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, den årliga Krisberedskapsveckan som syftar till att öka kunskapen om hur vi påverkas av och kan förbereda oss för en samhällskris.

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Regeringen gav våren 2017 MSB i uppdrag att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan 2018.

Syftet med informationen i broschyren är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Har du inte kvar din broschyr och vill ha ett nytt ex? Den finns att ladda ner, lyssna på eller läsa på olika språk på dinsäkerhet.se

Läs Om krisen eller kriget kommer

Det finns också en del exemplar av broschyren i receptionen i kommunhuset i Skogsbo. Välkommen att hämta ett exemplar!

Hemberedskap och filmer

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

På dinsäkerhet.se kan du få tips på vad du kan göra. Där finns också fyra korta filmer med armbryterskan Heidi Andersson där hon ger enkla och handfasta tips på hur varje hushåll kan förbereda sig.

Titta på filmerna om hemberedskap med Heidi Anderssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens krisberedskap

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt, utan resurserna måste prioriteras för de mest utsatta.

Kommunen är förberedd på olika kriser, främst på allvarliga störningar inom vatten, vägar, kommunikationer och el. Färdiga krisplaner finns, bland annat för hur kommunen ska samarbeta med räddningstjänst och polis, med grannkommuner och länsstyrelsen och trafikverket men också med lokala frivilligorganisationer.

Vid en kris aktiveras behövliga delar av kommunens ledningsorganisation för att så effektivt som möjligt koordinera arbetet med händelsen. Målsättningen med arbetet är att minimera konsekvenserna för de som befinner sig i kommunen.

Läs mer om kommunens arbete under kris

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar