Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

09 september 2019

Vad spolar du ner i toan?

På Käppalas reningsverk finns montrar med udda saker som har spolats ner och hamnat i deras system.

I förra veckan var Värmdös tekniska nämnd på studiebesök på Käppalaförbundet. Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner inklusive Värmdö kommun. Förbundet har som uppgift att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten, vilket de gör genom sitt reningsverk på Lidingö. Käppalas anläggning är bland de bästa i världen och varje dag tar Käppalaverket hand om avloppsvatten från över en halv miljon människor. Vattnet rinner till verket via ett sex mil långt tunnelsystem. Allt detta avloppsvatten måste renas för att sjöar och skärgård inte ska ta skada.

Avloppsreningen sker i stora salar som är insprängda i berg. Där renars cirka 50 miljoner kubikmeter avloppsvatten varje år. Genom mekanisk, biologisk och kemisk rening tar processen bort slam, fosfor och kväve ur avloppsvattnet. Processen sker i flera reningssteg och tar ett till två dygn. Därefter släpps vattnet ut i Östersjön och återgår till naturens eget kretslopp.

På bilden nedan syns några av de föremål som Kappalaförbundet har fångat upp i sin reningsprocess. Dessa har spolats ner någonstans inom Käppalas områden.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument