Välkommen på invigning av Hemmestatorp naturstig

Publicerad

Kartor över Hemmesta och den nya naturstigen.

Tisdagen den 11 juni klockan 14.00 till cirka 15.00 är du välkommen på invigningen av Hemmestatorp naturstig.

Vid natursköna Hemmestatorp har Värmdö kommun markerat stigar, anlagt spänger, skapat en balanslek med sittplats och gjort nya informationsskyltar. I juni är det dags för invigning.

Vi vill underlätta för Värmdös invånare att komma ut och uppleva naturen. Tidigare har vi röjt fram ängsmark, friställt ekar, återskapat artrika bryn och hägnat för betande får. Med förbättrade stigar och nya skyltar som berättar om området ökar vi tillgängligheten och hoppas att ännu fler upptäcker den här pärlan, säger kommunens landskapsarkitekt Ann-Sofie Jalvén.

Kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S) inleder invigningen klockan 14.00 vid grinden, 100 meter nordöst om Hemmestatorps återvinningsstation. Se orienteringskartan.

Därefter promenerar vi drygt 600 meter längs ängsslingan upp till balansleken. På vägen ser vi en del av de nya skyltar och spänger som tagits fram i projektet. Därefter finns tid att promenera till bäckravinen, säger Ann-Sofie Jalvén.

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Hemmesta vägskäl. Följ gång- och cykelvägen längs Värmdövägen mot Torsby fram till Hemmestatorps återvinningsstation (ÅVS) vid Lobacksvägen. Bilburna parkerar bäst på infartsparkeringen vid återvinningscentralen (ÅVC) i Hemmesta och går därifrån cirka 600 meter.

Bra att veta:

  • Kläder efter väder och stadiga skor rekommenderas.
  • Press och media är inbjudna och eventet kommer att fotograferas.
  • Projektet är genomfört med bidrag för lokala naturvårdssatsningen, LONA-bidrag.

Återigen, välkommen på invigningen tisdagen den 11 juni klockan 14.00.