Vårdnadshavare – Visst hämtar och lämnar du utomhus på förskolan?

Publicerad

Ett barn håller en vuxen i handen

Vår förskolepersonal arbetar varje dag för att ge våra minsta medborgare stabilitet och trygghet i en annars just nu väldigt onormal vardag, präglad av Covid-19. Tillsammans behöver vi alla hjälpas åt för att underlätta för personalen i deras arbete.

En extra viktig del i detta just nu, är att inte vistas i förskolans lokaler. Förskolorna hjälper till så att hämtning och lämning av barn i möjligaste mån sker utomhus och att du som vårdnadshavare får hjälp med eventuella ärenden inomhus.


I övrigt vill vi fortfarande be om följande:

 • Hjälp till att hålla avstånd mellan dig och andra människor i samband med vistelse på förskolan
 • Låta ditt barn stanna hemma om det är sjukt
 • Låta ditt barn stanna hemma i två symtomfria dagar när det varit sjukt
 • Ringa förskolan om du själv är sjuk – så anordnas hämtning och lämning på ett säkert sätt

Det här är vad förskolan bidrar med:

 • Personalen jobbar bara när de är friska
 • Personalen stannar hemma i två symtomfria dagar om de varit sjuka
 • Personalen är noga med handhygien
 • Barnen får hjälp att vara noga med sin handhygien
 • Personalen är noga med att hålla avstånd till er vårdnadshavare
 • Borden torkas av innan matdags och handtag och toaletter torkas av regelbundet
 • Mellanmål äts ute så ofta det går
 • Föräldrar erbjuds att delta digitalt på möten, alternativt utomhus om lämpligt
 • Förskolan vistas i sina utemiljöer så mycket som möjligt

Läs mer om vad som gäller om du eller någon i din familj blivit sjuk via:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/  Länk till annan webbplats.


All personal på förskolorna gör ett heroiskt jobb just nu, i en tuff arbetssituation. Nu hjälps vi åt att stötta varandra. Vi måste fortsätta att hålla i och hålla ut – tillsammans. Stort tack för att du hjälper till.