Värmdö bjuder in polisen till samtal om lokal närvaro

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I en skriftlig inbjudan har Värmdö kommun bjudit in representanter från polismyndigheten till ett samtal kring polisens närvaro i kommunen samt den tidigare kommunicerade inrättningen av områdespoliser.

I dialog med regionpolismästaren har kommunen fått information om att det senast vid årsskiftet 2020/21 ska inrättas sex områdespoliser i det lokalpolisområde som Värmdö tillhör.

Utifrån signaler om att polismyndigheten inte avser att verkställa det, samt Värmdös geografiskt utmanande situation, så har kommunen bjudit in representanter från polismyndigheten till samtal.

Inbjudan har skickats idag och mötet kommer förhoppningsvis äga rum i november 2020.