Värmdöbornas bild av coronakrisen blir fotoutställning i Fotoparken

Publicerad

Bilder från fotoutställning

Hur förändrades livet och vardagen för värmdöborna av coronapandemin? Fotografen och journalisten Elisabeth Ubbe har dokumenterat 56 värmdöbor genom projektet Min bild. Projektet mynnar nu ut i en utställning i Fotoparken i Gustavsberg.

Projektet är ett samarbete med Värmdö kommun och startade under våren 2020. Från den 4 maj fram till den 20 juli har ett nytt porträtt presenterats varje vardag på kommunens hemsida, Facebook och i kommunhusets entré. Porträtten är en del av Värmdös historia och en del av historiebeskrivningen om hur människor och samhället påverkades av coronavirusets effekter.

56 olika perspektiv

Totalt har 56 personer på Värmdö bidragit med sin upplevelse av hur coronapandemin har påverkat dem. Fotograf Elisabeth Ubbes förhoppning är att alla, oavsett bakgrund, ålder, yrke eller kön, ska kunna spegla sig i varandras upplevelser och att berättelserna ska kunna bidra till att skapa en känsla av samhörighet:

”Att få ta del av deras berättelser har varit som att resa mellan olika världsdelar väldigt snabbt och utan paus. Jag har kastats mellan upplevelsen av att nästan inget har ändrats till att tillvaron helt slagits i spillror. En surrealistisk upplevelse för mig, men i varje möte med var och en av de 56 personerna har jag hittat något jag själv kan relatera till”, säger Ubbe.

Projektet finns att se från den 28 september som en utomhusutställning i Fotoparken. Bilder från projektet går också att se i kommunhusets entré.

Läs om Min bild här

Om fotograf Elisabeth Ubbe

Elisabeth Ubbe är bildjournalist med en bakgrund som barnmorska. Hon började sin journalistiska bana på Nacka Värmdö Posten och rör sig nu mellan lokala och internationella uppdrag för tidningar som till exempel The New York Times. Elisabeth Ubbe arbetar även med egna projekt som blir utställningar och böcker. Hennes fotografier präglas av de människor som hon avbildar i lika hög grad som av det intryck de gör på oss som ser bilderna.

Om Fotoparken

Fotoparken är Värmdö kommuns permanenta utomhusutställning för samtida fotografi i Gustavsberg. Avsikten är att skapa en dynamisk plats där de fotografiska uttrycken varieras genom cirka tre nya utställningar per år.

Läs mer om Fotoparken här