Värmdö Hamnar förvärvar och utvecklar Boda Brygga

Publicerad

En färja på spegelblank vatten. Foto: Birgitta Jansson

Värmdö Hamnar förvärvar fastigheten vid Boda Brygga. Fastigheten ska utvecklas med 400 nya parkeringsplatser samt utökad hamnservice med laddstolpar och nya toaletter. Genom att mark upplåts till Trafikverket kan också en ny busshållplats med vändplan anläggas.

Styrelsen i Värmdö hamnar AB, ett dotterbolag till Värmdö kommun, har beslutat att förvärva fastigheten Boda 1:118. Boda Brygga är en av Värmdö kommuns viktigaste replipunkter med trafik till öar som Gällnö, Svartsö, Ingemarsö, Finnhamn och Husarö.

Utvecklingen kommer att ske i flera etapper. I ett första skede kommer cirka 10.000 kvm mark att ordningställas till 400 funktionella parkeringsplatser med handikapprutor och laddstolpar som är upplysta året om. I kommande etapper ingår besöksbrygga för skärgårdsbor samt utbyggd service i form av toaletter och ÅVC samt yta för godsförvaring.

Fastigheten har en sammalagd yta på 27 000 kvm och köpeskillingen är 9,7 MSEK. Tillträdet beräknas ske under första kvartalet 2021. Slutgiltigt beslut om förvärvet tas i kommunfullmäktige i december.