Värmdö har haft besök av SiS

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Generaldirektören för Statens institutionsstyrelse (SiS) Elisabet Åbjörnsson Hollmark har besökt Värmdö kommun. Bakgrunden till besöket var ett debattinlägg som socialnämndens ordförande Marie Bladholm tidigare publicerat SvD angående SiS-vårdens kvalitet och kostnadsutveckling.

Det var ett givande möte där generaldirektören berättade om det omfattande utvecklingsarbetet som de startat upp för att förbättra vården inom SiS. Värmdö kommun har bjudits in till en fortsatt dialog i den processen vilket vi ser fram emot.