Värmdö invänder mot registrering av varumärket Gustavsbergs hamn

Publicerad

Mall för nyhetsbild

En privatperson har ansökt om att få registrera varumärket Gustavsbergs hamn. Värmdö kommun invänder mot registreringen med primärt syfte att värna om platsen och övriga aktörers möjlighet att nyttja namnet, men också för att värna namnet Gustavsberg som har en djup förankring i ett kulturhistoriskt Värmdö och Sverige.

Platsen Gustavsbergs hamn har en rik och mångårig tradition främst anknuten till porslinstillverkning där Gustavsbergs hamn varit framträdande.

Ett mångårigt väletablerat platsnamn kan inte bara tas över hur som helst. Om det skulle bli gällande innebär det att kommunen såväl som näringslivet som har utvecklat och förädlat platsen skulle, i värsta fall, behöva tillstånd för att använda dess namn och det vore fullständigt orimligt, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är namnet på en plats och en del av en ort med samma namn. Det måste kunna nyttjas fritt av både näringsidkare, medborgare och kommunen. Vi ser därför inte att det kan innehas av en privatperson, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Den geografiska platsen Gustavsbergs hamn rymmer idag ett flertal näringsverksamheter, utbildningsinstitutioner, statliga och kommunala kulturinrättningar som museum och konsthall.