Värmdö kommun 7:e bästa kommun 2021

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Bostadslistan har nu presenterat sin ranking i Sveriges bästa kommun. Värmdö kommun är rankad nummer 7 av 290 kommuner.

Undersökningen

Bostadslistan har med hjälp av Statistiska centralbyrån sammanställt och jämfört Sveriges 290 kommuner utifrån 9 kategorier och 28 dataset. Kategorierna är jämställdhet, miljö, trafikolyckor, kriminalitet, hälsa, bostad, utbildning, inkomst och arbetsmarknad.

Värmdö kommun placering

Värmdö kommun har en 7:e plats. Första platsen har grannkommunen Vaxholm.

En kommuns ranking inom individuella kategorier fastställs med hjälp av ett indextal, som är baserat och uträknat från alla de dataset Bostadslistan har använt. Desto lägre tal - desto bättre. Värmdö kommun bästa index var inom kategorin miljö med 0,53 i index. I kategori miljö mäts slutanvändning energi bland flerbostadshus samt småhus, vattenförekomster med god status, andel elbilar och bilar.

”Vi är så stolta över vårt arbete och det är så roligt att få se ett kvitto på det. Vi har många miljö och klimatinvestering på gång under 2021, bland annat kring laddstolpar, solceller och mycket mer” säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Utöver det har kommunen bra index i trafikolyckor och inkomst. Där mäts trafikolyckor med räddningsinsatser och mediannettoinkomsten samt ekonomiskt utsatta äldre över 65+.

Läs mer om rankingen och undersökningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.