Värmdö kommun ansluter till Freja eID

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Säker identifiering är en viktig nyckel för att offentliga organisationer, som Värmdö kommun, ska kunna hålla en hög cyber- och informationssäkerhet. Kommunen har sedan länge kunnat erbjuda invånare och företagare digital service och tjänster genom säker identifiering med bland annat BankID och Mobilt BankID. Nu utökas möjligheten ytterligare genom att kommunen ansluter till Freja eID.

Kommunens verksamheter och service har krav på sig att inte någon del av befolkningen utesluts eller diskrimineras. De lösningar för säker digital identifiering med e-legitimation som kommunen idag kan erbjuda invånare och företag ger vissa begränsar.

För att få ett BankID krävs att individen har ett bankkonto i någon bank. Men i vårt samhälle finns människor som har en livssituation som medför att banker inte godkänner dom som kunder, säger Birgitta Zaar, Kontorschef Individ och familjekontoret

Beroendet till bankernas godkännande av individer som deras kunder, medför indirekt en begräsning för dessa personer att kunna ta del av kommunens digitala tjänster. Med Freja eID finns inte denna begränsning vilket öppnar möjligheten för fler.

Med Freja eID kan vi erbjuda kommunens digitala service till fler målgrupper i samhället, till exempel de med ekonomiska utmaningar eller nyanlända som inte har ett permanent personnummer, fortsätter Birgitta Zaar.

Det pågår en ständig utveckling för att bibehålla ett säkert och tryggt samhälle, vilket aktualiseras än mer med kriget i Ukraina och med alla cyberhot hot och angrepp mot offentliga aktörer.

Säker e-legitimering är ett viktigt verktyg för Värmdö kommuns cybersäkerhet. Utöver Freja eID håller vi också ögonen på digitaliseringsmyndighetens utredning om en möjlig statligt e-legitimation, berättar Ulf Herkommer, IT-chef i Värmdö kommun

Under våren kommer fler och fler digitala tjänster hos Värmdö kommun kunna erbjuda säker identifiering med Freja eID.

Mer om FrejaID, https://frejaeid.com/identifiera-dig-med-freja/ Länk till annan webbplats.

Mer om Svensk e-legitimation: https://www.digg.se/digitala-tjanster/e-legitimering Länk till annan webbplats.