Värmdö kommun etablerar ett AI-råd

Publicerad

Mall för nyhetsbild

För att både ta ett stort ansvar och dra nytta av AI-tekniken etablerar Värmdö kommun nu ett AI-råd.

Värmdö kommun tar nu steget in i framtiden genom att etablera ett AI-råd som kommer att vara en aktiv del av AI-teknikens utveckling samtidigt som man tar ett stort samhällsansvar. Rådet kommer att bestå av en grupp experter inom olika områden som kommer att arbeta för att främja användningen av AI-teknologi på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Syftet med AI-rådet är att främja kunskapen och förståelsen för AI-teknologi i kommunen, samt att säkerställa att dess användning sker på ett sätt som gagnar både kommunen och dess invånare. Genom att ta en aktiv roll i utvecklingen av AI-teknologi, vill Värmdö kommun dra nytta av teknologin för att förbättra kommunens verksamhet och service.

Vi ser stora möjligheter med den nya AI-tekniken, samtidigt som tekniken är ung och outforskad. Därför etablerar vi ett AI-råd som ska hjälpa kommunens olika verksamheter att använda tekniken ansvarsfullt och etiskt, säger Mona Ekesryd kontorschef på HUB för innovation och utveckling.

AI-rådet i Värmdö kommun är ett viktigt steg mot att säkerställa en hållbar och ansvarsfull användning av AI-teknologi i samhället. Värmdö kommun är stolta över att vara en pionjär inom detta område och ser fram emot att ta del av de möjligheter som AI-teknologin har att erbjuda.

Vi har idag utmaningar att rekrytera personal till olika områden inom förvaltningen. Genom att använda teknikens möjligheter kan vi frigöra administrativ tid och korta utredningstider för våra handläggare. På så sätt får våra handläggare mer för samtal och möten med våra invånare som vi finns till för, säger Birgitta Zaar, Kontorschef på Familj och Individkontoret.