Värmdö kommun får besök av danska ambassaden

2023-02-16

Mall för nyhetsbild

Danska ambassaden besökte nyligen Värmdö kommun för att ta del av kommunens arbete med digitalisering.

Förra hösten arrangerade SKR (Sveriges kommun och regioner) en studieresa till Danmark för att titta på deras samlade arbete med digitalisering. Som del i SKR:s kommundirektörsnätverk för digitalisering medverkade Värmdös kommundirektör, Cecilia Lejon.

Veckans besök av representanter från den danska ambassaden var en förlängning av de kontakter som skapades i samband med höstens studiebesök. Danska ambassaden hade ett särskilt intresse kring att få ta del av den kommunövergripande satsning som Värmdö kommun gör för att säkerställa att digitaliseringens fördelar kommer kommuninvånare, näringsliv och föreningsliv till gagn.

Det är roligt att Värmdö uppmärksammas för vårt arbete med digitalisering och hur det hänger ihop med ambitionen att utveckla en hållbar skärgårdskommun med ledande skolor och trygg äldreomsorg, säger Carl Kangas (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under dagen fick deltagarna veta mer om den digitala samhällsbyggnadsprocessen och hur kommunen arbetar med innovation och utveckling. Delegationen besökte även en av Värmdö kommuns fyra digitala mötesplatser för unga personer i åldrarna 13–17 år. Mötesplatsen har nu över 500 medlemmar och har arbetats fram av Ung i Värmdö tillsammans med unga moderatorer. Den digitala verksamheten formas genom medskapande och är ett sätt att nå ut till fler och att skapa spännande möten som annars kan vara svåra att få tillgång till.

Jag brukar säga att digitalisering i sig är ointressant. Det är resultatet för invånare och företag som spelar roll och det är härligt att se att det ger resultat inom alla välfärdsområden, säger Cecilia Lejon.

Representanterna från danska ambassaden fick under dagen även veta mer om Värmdö kommuns samarbete med Kungliga Tekniska högskolan i det gemensamma marina centret på Djurö.